معرفی سنگ ایرانیان

دست افزاری برای شکار در "عصرحجر"، ستون و پای بست سرپناه، نگین انگشتری شاه و شبان، سرمایه کارگاه هنرمند پیکرتراش، سمبل استواری و صبوری؛ این داستان دیرپای دوستی سنگ و انسان است.
هزاره‌هاست که آدمیان، مفتون جادوی رنگ سنگ‌هایند و مبهوت مصاف سنگ و دست فرساینده‌ی زمان.
و داستان ما در"شرکت سنگ ایرانیان" داستان سه نسل تکاپوی پیوسته است برای آراستن دستکار معماران. ما سفیر صلابت ساده‌ی سنگ‌هاییم و رسالت‌مان برخوردار کردن همگان از این گنج پر ارج خداداد.
خرسندیم که امروز ۲۰۰ گونه سنگ ساختمان بر پیشخوان نهاده‌ایم تا پاسخگوی همه‌ی سلیقه‌ها و نیازها باشیم.
ما همواره کوشیده‌ایم با بهره‌گیری از برترین فناوری ها، کاربست بهترین مواد خام و رعایت همه‌استانداردهای متعارف در صنعت سنگ‌ ساختمان، در کنار تجربه و تخصص کارکنان خود، در بازارهای ملی و بین المللی اعتماد همگان را به "سنگ ایرانیان" برانگیزیم.
به خود می‌بالیم که آنچه از سنگ چینی ازنا و الیگودرز پرداخته‌ایم امروزه زیب خانه‌های کوچک، ویلاهای بزرگ، هتل‌ها و ساختمان های مجلل بی‌شماری است که هر یک، نماینده‌ی تعهد و توان ما در ارائه‌ی بهترین خدمات، از مشاوره و طراحی تا انتخاب و نصب است.

معرفی سنگ ایرانیان