پروژه طلای سفید بجنورد

پروژه طلای سفید بجنورد

مجموعه طلای سفید المانی زیبا و ماندگاری برای شهر بجنورد می باشد و زیبنده طرحی برخوردار از توجیه اقتصادی بالا که نوعی عظمت و شکوه را بر دیگر جاذبه های شکوهمند و تاریخی وگردشگری و فرهنگی شهر می افزاید.  سرمایه گذاری در این مجموعه رویائ سرمایه گذاران را طلایی تعبیر می کند و با توجه به فرایند فروش متناسب برای شهروندان استان فرصتی ممتاز و غیر قابل وصف از توجیه اقتصادی و مالی و فنی را دراختیار شهروندان محترم می گذارد. طلای سفید به آینده ای طلایی و روشن می اندیشد.
پروژه طلای سفید بجنورد
12
12
12
پروژه طلای سفید بجنورد
12
12
12